Laboratori protocols

Fast acces to the lab protocols:

El protocol per poder amplificar DNA te dos passos: aconseguir el DNA i amplificar-lo. Per extreure el DNA fem un heat-shock de 3 min a 95 utilitzant el següent mix.
Molecules µl / sample
Mostra 0.2
H2O miliQ 10
Total 10 µl / sample
El mix necessari per un volum final 50 µl que s'ha d'afegir al 10 µl:
Molecules µl / sample
Primer 3' 1
Primer 5' 1
dNTPs 1
MgCl 3
PCR Buffer 10
Fussion Polimerase 0.3
H2O miliQ 23.7
Total 40 µl / sample
S'ha de tenir en compte que la temperatura de anealling depen del contingut de AT i CG. Per defecte 50 oC. Temps d'extensió ha d'adequar depenent de la mida de la part d'ADN a 500-1000 bp/s.
Temperature (oC) Time (min)
94 3
96 0:10
50 00:50 30 cycle
72 0:30
72 5
4
Molecules µl / sample
Primer 0.38
BigDye .25
Sequencing Buffer 2
Template ???? 
H2O miliQ up to 12
"DMSO" 0.1
Total 40 µl / sample
Posar al termociclador (~3h.)
Temperature (oC) Time (min)
94 3
96 0:10
50 00:05 30 cycle
60 4
4

Contact Details

Twitter: @BlaiVidiella
LinkedIn: Blai Vidiella
ResearchGate: Blai Vidiella
Email: blai.vidiella@upf.edu
Telephone: (+34) 93 316 05 32

Complex Systems Lab UPF

Location

Parc de Recerca Biomedica de Barcelona,
ICREA-Complex Systems Lab UPF-IBE,
Office: 60.492 ,
Dr. Aiguader 88 ,
08003 Barcelona